BATA BALIK ESKWELA

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay programa ng pamabansang pamahalaan na namumuhunan sa kalusugan at edukasyon ng mga batang 0-18 taong gulang mula sa mahihirap na sambahayan.

Subalit batid ng programa na may mga batang nahihirapang magpatuloy sap ag-aaral dahil sa iba’t ibang kadahilanan na kinakailangang tugunan.

Dahil dito, inilunsad ang BATA BALIK ESKWELA upang ipaalala ang kahalagahan ng edukasyon sa mga batang benepisyaryo upang matulungan nila ang kanilang pamilya na makaahon sa kahirapan. Sa pamamagitan ng BATA BALIK ESKWELA, matutulungan ang mga bata na:

  • Matukoy ang mga isyu at hadlang sa kanilang pagpasok sa paaralan
  • Maunawaan ang kanilang sitwasyon at mas mahikayat silang bumalik sa pag-aaral
  • Magplano at humawa ng solusyon upang makabalik sila sa pag-aaral o magkaroon ng iba pang pagkakaabalahan
  • Makakuha ng mga angkop na serbisyo at tulong upang maabot ang kanilang potensyal at kapasidad na magkaroon ng mabuting kalidad ng pamumuhay

Bahagi ng BATA BALIK ESKWELA ang pakikipag-ugnayan ng Social Worker o Municipal/City Link sa bata at kanyang pamilya upang sama-samang pagtulungan at tugunan ang pagkamit sa layuning ang bata ay makabalik at makapagpatuloy sa pag-aaral.